Đoàn viên, thanh niên khối trường học Quảng Trị hướng về biển, đảo Tổ quốc

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Công văn số 92- KHPH/TĐTN-GDĐT về kế hoạch tổ chức Chương trình “Đoàn viên, thanh niên khối trường học hướng về biển, đảo Tổ quốc” năm học 2018 – 2019 và chương trình hoạt động Đoàn năm học 2018-2019, ngày 22/4/2019, Đoàn trường THPT Lê Thế Hiếu đã triển khai kế hoạch “Tuyên truyền thanh niên trường học hướng về biển, đảo tổ quốc”.

 Trong buổi ngoại khóa, Đoàn trường và các đoàn viên, thanh niên rất vinh dự khi được đồng chí Nguyễn Hóa, Phó trưởng Ban Tuyên giáo, huyện ủy Cam Lộ đã truyền đạt những kiến thức về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Thông qua buổi ngoại khóa, đoàn viên, thanh niên được hiểu biết nhiều hơn về vị thế, tiềm năng, vị trí chiến lược của biển đảo Việt Nam trong thời kì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong chương trình, Ban Tổ chức đã phát động quyên góp ủng hộ cán bộ chiến sĩ ở các đảo tiền tiêu của tổ quốc với số tiền 2.000.000 đồng.

Tin từ Phòng Chính trị, tư tưởng

Nguồn: Đoàn Trường THPT Lê Thế Hiếu

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều