Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Văn Đương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giam doc
  • Học hàm, học vị:
   Dai hoc
  • Điện thoại:
   0914220507
  • Email:
   ngvanduong63@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Cáp Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915323223
  • Email:
   hongvan.van@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   phó

 • Nguyễn Thanh Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914420282
  • Email:
   thanhhuu200282@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó giám đốc

 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0979582437
  • Email:
   nt.loan110689@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Mỹ Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0946655255
  • Email:
   phucgdtxdakrong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hồ Văn Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0932477168
  • Email:
   namthuank29@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lý Thị Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0915323223
  • Email:
   thuyduonght0610@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ HC-TH
  • Điện thoại:
   0965080468
  • Email:
   thucquyen10@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nghề tin
  • Điện thoại:
   0982335798
  • Email:
   lananh09.06@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Việt Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nghề điện
  • Điện thoại:
   0986887474
  • Email:
   vietsonbka65@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Viết Lơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Điện thoại:
   0915280512
  • Email:
   nguyenvietlosptin@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều