Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0979582437
  • Email:
   nt.loan110689@gmail.com
 • Phan Thị Như Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên sinh học
  • Điện thoại:
   0977147077
  • Email:
   phannhuquynh.gdtxdk@quangtri.edu.vn
 • Lê Quang Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên toán học
  • Điện thoại:
   0914762123
  • Email:
   lequangthaind@gmail.com
 • Nguyễn Việt Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ ĐTN-HN
  • Điện thoại:
   0979259468
  • Email:
   nvhoaikt@gmail.com
 • Cáp Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0915323223
  • Email:
   hongvan.van@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   phó

 • Hoàng Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982335798
  • Email:
   lananh09.06@gmail.com
 • Nguyễn Viết Lơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915280512
  • Email:
   nguyenvietlosptin@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mỹ Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0946655255
  • Email:
   phucgdtxdakrong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào Ngành năm 2008

 • Nguyễn Văn Đương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Giám đốc
  • Điện thoại:
   0914220507
  • Email:
   ngvanduong63@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ, phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS
  • Điện thoại:
   0914420282
  • Email:
   thanhhuu200282@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó giám đốc

 • Nguyễn Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy địa
  • Điện thoại:
   01662847944
  • Email:
   nguyenthithanhhuong157@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Lương Anh Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch CĐCS; giáo viên môn văn
  • Điện thoại:
   0914226423
  • Email:
   luuongdung1981@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào Ngành ngày 03/11/2004, giảng dạy môn Ngữ Văn

Tin đọc nhiều