Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Việt Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ ĐTN-HN
  • Điện thoại:
   0979259468
  • Email:
   nvhoaikt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nghề Làm vườn
  • Điện thoại:
   0942185234
  • Email:
   kimloanle112@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Viết Lơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915280512
  • Email:
   nguyenvietlosptin@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982335798
  • Email:
   lananh09.06@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Mỹ Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0946655255
  • Email:
   phucgdtxdakrong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0979582437
  • Email:
   nt.loan110689@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Việt Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986887474
  • Email:
   vietsonbka65@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lương Anh Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch CĐCS; giáo viên môn văn
  • Điện thoại:
   0914226423
  • Email:
   luuongdung1981@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào Ngành ngày 03/11/2004, giảng dạy môn Ngữ Văn

 • Hồ Văn Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Đương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Giám đốc
  • Điện thoại:
   0914220507
  • Email:
   ngvanduong63@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy địa
  • Điện thoại:
   01662847944
  • Email:
   nguyenthithanhhuong157@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Nguyễn Hữu Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ GDTX
  • Điện thoại:
   0962224012
  • Email:
   huusonqtri1980@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều