Ban lãnh đạo
 • Cáp Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0915323223
  • Email:
   hongvan.van@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   phó

 • Nguyễn Văn Đương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Giám đốc
  • Điện thoại:
   0914220507
  • Email:
   ngvanduong63@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ, phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS
  • Điện thoại:
   0914420282
  • Email:
   thanhhuu200282@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó giám đốc

Tin đọc nhiều