Ban lãnh đạo
 • Cáp Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   phó

 • Nguyễn Thanh Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó giám đốc

 • Nguyễn Văn Đương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giam doc
  • Học hàm, học vị:
   Dai hoc
  • Điện thoại:
   0914220507
  • Email:
   ngvanduong63@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0987656789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều