Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thanh Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ, phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS
  • Điện thoại:
   0914420282
  • Email:
   thanhhuu200282@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó giám đốc

 • Nguyễn Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy địa
  • Điện thoại:
   01662847944
  • Email:
   nguyenthithanhhuong157@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Lương Anh Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch CĐCS; giáo viên môn văn
  • Điện thoại:
   0914226423
  • Email:
   luuongdung1981@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào Ngành ngày 03/11/2004, giảng dạy môn Ngữ Văn

Tin đọc nhiều