Ban lãnh đạo
 • Phan Thị Như Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên sinh học
  • Điện thoại:
   0977147077
  • Email:
   phannhuquynh.gdtxdk@quangtri.edu.vn
 • Nguyễn Việt Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ ĐTN-HN
  • Điện thoại:
   0979259468
  • Email:
   nvhoaikt@gmail.com
 • Cáp Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0915323223
  • Email:
   hongvan.van@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   phó

 • Nguyễn Viết Lơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915280512
  • Email:
   nguyenvietlosptin@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mỹ Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0946655255
  • Email:
   phucgdtxdakrong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào Ngành năm 2008

 • Nguyễn Văn Đương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Giám đốc
  • Điện thoại:
   0914220507
  • Email:
   ngvanduong63@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ, phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS
  • Điện thoại:
   0914420282
  • Email:
   thanhhuu200282@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó giám đốc

 • Nguyễn Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy địa
  • Điện thoại:
   01662847944
  • Email:
   nguyenthithanhhuong157@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Nguyễn Hữu Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ GDTX
  • Điện thoại:
   0962224012
  • Email:
   huusonqtri1980@gmail.com
 • Lê Việt Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986887474
  • Email:
   vietsonbka65@gmail.com
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ HC-TH
  • Điện thoại:
   0965080468
  • Email:
   thucquyen10@gmail.com
 • Lý Thị Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0915015369
  • Email:
   thuyduonght0610@gmail.com
Tin đọc nhiều