Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Văn Đương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giam doc
  • Học hàm, học vị:
   Dai hoc
  • Điện thoại:
   0914220507
  • Email:
   ngvanduong63@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Cáp Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915323223
  • Email:
   hongvan.van@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   phó

 • Nguyễn Thanh Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   phó giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914420282
  • Email:
   thanhhuu200282@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó giám đốc

 • Nguyễn Việt Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ ĐTN-HN
  • Điện thoại:
   0979259468
  • Email:
   nvhoaikt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Hữu Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ GDTX
  • Điện thoại:
   0962224012
  • Email:
   huusonqtri1980@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy địa
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01662847944
  • Email:
   nguyenthithanhhuong157@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

Tin tức
Tin đọc nhiều