Thông tin chi tiết:
Cáp Thị Vân
Phó Giám đốc Cáp Thị Vân
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận BAn Giám đốc
Địa chỉ 3
Điện thoại 0915323223
Email hongvan.van@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

phó

3

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều