Thông tin chi tiết:
Cáp Thị Vân
Phó Giám đốc Cáp Thị Vân
Ngày tháng năm sinh 13/08/1982
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học SP Sinh học
Thuộc về bộ phận Ban Giám đốc
Địa chỉ Mò Ó - Đakrông - QT
Điện thoại 0915323223
Email hongvan.van@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

phó

3

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều