Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Hữu
phó giám đốc Nguyễn Thanh Hữu
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận BAn Giám đốc
Địa chỉ
Điện thoại 0914420282
Email thanhhuu200282@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Phó giám đốc

2

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều