Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0979582437
  • Email:
   nt.loan110689@gmail.com
 • Nguyễn Việt Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ ĐTN-HN
  • Điện thoại:
   0979259468
  • Email:
   nvhoaikt@gmail.com
 • Hoàng Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982335798
  • Email:
   lananh09.06@gmail.com
 • Nguyễn Viết Lơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915280512
  • Email:
   nguyenvietlosptin@gmail.com
 • Lý Thị Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0915015369
  • Email:
   thuyduonght0610@gmail.com
 • Lê Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nghề Làm vườn
  • Điện thoại:
   0942185234
  • Email:
   kimloanle112@gmail.com
Tin đọc nhiều