Ban lãnh đạo
 • Hoàng Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nghề tin
  • Điện thoại:
   0982335798
  • Email:
   lananh09.06@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Viết Lơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học
  • Điện thoại:
   0915280512
  • Email:
   nguyenvietlosptin@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy địa
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01662847944
  • Email:
   nguyenthithanhhuong157@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Nguyễn Đình T
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   0987645678
  • Email:
   ngdinht@gov.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Điện thoại:
   0897678652
  • Email:
   nguyena@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều