Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Đương
giam doc Nguyễn Văn Đương
Ngày tháng năm sinh 18/08/1965
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Dai hoc
Trình độ
Thuộc về bộ phận BAn Giám đốc
Địa chỉ 1
Điện thoại 0914220507
Email ngvanduong63@gmail.com
Mạng xã hội

Nguyễn Văn Đương

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều