Thông tin chi tiết:
Nguyễn Việt Hoài
Tổ trưởng tổ ĐTN-HN Nguyễn Việt Hoài
Ngày tháng năm sinh 29/11/1987
Giới tính Nam
Trình độ Đại học SP Kỹ thuật CN
Thuộc về bộ phận Tổ ĐTN-HN
Địa chỉ Vĩnh Linh- Quảng Trị
Điện thoại 0979259468
Email nvhoaikt@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều