Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Mỹ Phúc
Tổ trưởng Nguyễn Thị Mỹ Phúc
Ngày tháng năm sinh 22/06/1984
Giới tính Nữ
Trình độ Trung cấp Tin học
Thuộc về bộ phận Giáo vụ
Địa chỉ Đakrông- Quảng Trị
Điện thoại 0946655255
Email phucgdtxdakrong@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Vào Ngành năm 2008

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều