Thông tin chi tiết:
Phan Thị Như Quỳnh
Giáo viên sinh học Phan Thị Như Quỳnh
Ngày tháng năm sinh 26/04/1985
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học SP Sinh học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn GDTX
Địa chỉ Giáo viên sinh học
Điện thoại 0977147077
Email phannhuquynh.gdtxdk@quangtri.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều