Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hữu Sơn
Tổ trưởng tổ GDTX Nguyễn Hữu Sơn
Ngày tháng năm sinh 20/03/1980
Giới tính Nam
Trình độ Đại học Vật Lý
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn GDTX
Địa chỉ Tân Liên - Hướng Hóa - QT
Điện thoại 0962224012
Email huusonqtri1980@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều