Ban lãnh đạo
 • Hồ Văn Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0932477168
  • Email:
   namthuank29@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lý Thị Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0915323223
  • Email:
   thuyduonght0610@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ HC-TH
  • Điện thoại:
   0965080468
  • Email:
   thucquyen10@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy địa
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01662847944
  • Email:
   nguyenthithanhhuong157@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Lê Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   01656789000
  • Email:
   leduy@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều