Thông tin chi tiết:
Lê Thị Thuận
Nhân viên Lê Thị Thuận
Ngày tháng năm sinh 25/01/1985
Giới tính Nam
Trình độ Đại học Sinh học
Thuộc về bộ phận Thư viện - Thiết bị
Địa chỉ Đông Hà- Quảng Trị
Điện thoại 0932477168
Email namthuank29@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều