Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đakrông - Quá trình xây dựng và phát triển

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đakrông là đơn vị sự nghiệp giáo dục có chức năng nhiệm vụ chủ yếu là: Tổ chức hoạt động giáo dục thường xuyên; đào tạo nghề trình độ sơ cấp; giáo dục nghề phổ thông; tư vấn hướng học - hướng nghiệp cho học sinh phổ thông và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tầm nhìn

Tổ chức các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phàn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập.

Sứ mệnh

Tổ chức các hoạt động giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và các hoạt động giáo dục bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho mọi đối tượng.

Lịch sử hình thành

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đakrông có tiền thân là Trung tâm GDTX huyện Đakrông, được thành lập theo quyết định số 949/1998/QĐ-UB ngày 25 tháng 8 năm 1998 của UBND Tỉnh Quảng Trị. Cùng với sự phát triển của huyện Đakrông, các Trung tâm Tổng hợp - Hướng nghiệp và Trung tâm Dạy nghề Tổng hợp cũng được thành lập để thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trên địa bàn.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm tổ chức cơ cấu lại hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng tinh gọn, hiệu quả, các Trung tâm thực hiện nhiệm vụ  giáo dục cấp huyện được sáp nhập thành Trung tâm GDNN-GDTX. Ngày 06/5/2016, thực hiện Quyết định số 940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2016.

 

Mô hình đơn vị sự nghiệp giáo dục thực hiện đa chức năng, nhiệm vụ

T

Cơ sở hạ tầng

Đội ngũ

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều