Trung tâm GDNN-GDTX Đakrông tổ chức tư vấn phân luồng cho học sinh lớp 9

Từ ngày 28/3/2019 đến 19/4/2019, cán bộ giáo viên Trung tâm đã đến tất cả các đơn vị trường học có học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện Đakrông để tư vấn hướng học, hướng nghiệp và phân luồng.

 

Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg,  ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án về “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”;  kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đakrông đã xây dựng Kế hoạch số 01/KH-GDNN-GDTX về tổ chức tư vấn hướng nghiệp và phân luồng cho học sinh phổ thông của các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Ngay từ đầu năm học, Trung tâm đã phối hợp với các Trường THPT để triển khai công tác tư vấn Hướng học – hướng nghiệp cho học sinh Khối 11 và 12 của Trường THPT Đakrông.

Đối với học sinh cấp THCS, Trung tâm đã chủ động phối hợp, đề xuất với Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo các trường có học sinh cấp THCS phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX tổ chức công tác tư vấn phân luồng cho học sinh lớp 9.

Từ ngày 28/3/2019 đến 19/4/2019, cán bộ giáo viên Trung tâm đã đến tất cả các đơn vị trường học có học sinh lớp 9 để tư vấn trực tiếp cho các em về định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp THCS. Nội dung tư vấn tập trung vào việc thông tin cho HS biết về định hướng phân luồng đối với HS sau khi tốt nghiệp THCS của Nhà nước; phân tích cho các em hiểu về các con đường học tập có thể lựa chọn sau khi TN THCS (tiếp tục học văn hóa; học văn hóa kết hợp với học nghề, học nghề); định hướng cho học sinh cách lựa chọn về học văn hóa theo chương trình giáo dục phổ thông, học nghề sao cho phù hợp với năng lực, sở trường của bản thân và điều kiện đáp ứng của gia đình; cung cấp thông tin cho HS hiểu về các chế độ chính sách của nhà nước khi đi học nghề; thông tin về nhu cầu của thị trường lao động.v.v.

Sau khi tổ chức tư vấn, Trung tâm đã tiến hành điều tra khảo sát nhu cầu học tập của các em học sinh lớp 9 (qua phiếu khảo sát). Kết quả như sau:

- Học sinh chọn học tiếp lên THPT:                     384/571 HS (chiếm 67,25%)

- Học sinh chọn học văn hóa kết hợp học nghề:   151/571 HS (chiếm 16,44%)

- Học sinh chọn chỉ học nghề:                              22/571 HS (chiếm 3,86%)

- Học sinh chọn tham gia lao động:                      14/571 HS (chiếm 2,45%)

Như vậy, từ kết quả khảo sát cho thấy hoạt động tư vấn, phân luồng đã giúp học sinh có sự thay đổi về nhận thức và chú trọng chọn con đường giáo dục nghề nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên, để các em có thể chọn và học nghề đúng với năng lực của bản thân và sống được với nghề đã chọn đòi hỏi các cấp ngành cùng hành động, tư vấn thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TÁC TƯ VẤN, PHÂN LUỒNG NĂM 2019

Thầy giáo Lương Anh Dũng, tư vấn cho HS Trường THCS Ba Lòng
 
Cô giáo Phan Thị Như Quỳnh, tư vấn cho HS Trường TH&THCS Húc Nghì
 
Thầy giáo Lương Anh Dũng, tư vấn cho HS Trường THCS Hướng Hiệp
 
Thầy giáo Nguyễn Viết Lơ, tư vấn cho HS Trường THCS thị trấn Krông Klang
 
Thầy giáo Lương Anh Dũng, tư vấn cho HS trường  TH&THCS A Vao
 

Thầy giáo Lương Anh Dũng, tư vấn cho HS trường THCS Đakrông

 

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hương, tư vấn cho HS trường THCS Hướng Hiệp
 
Thầy giáo Lương Anh Dũng, tư vấn cho HS Trường TH&THCS Mò Ó
 
Cô giáo Phan Thị Như Quỳnh, tư vấn cho HS Trường PT DTNT Đakrông
 
Thầy giáo Nguyễn Việt Hoài, tư vấn cho HS Trường PTDTNT Đakrông
 
Cô giáo Phan Thị Như Quỳnh, tư vấn cho HS trường PTDTBT THCS Tà Long

Người viết: Nguyễn Thanh Hữu

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều